Cyklistické dresy

Ve sportovním klubu vašeho města už asi deset let funguje oddíl cyklistů. Sdružuje všechny, kteří rádi vyrážejí na kolech do blízkého i vzdálenějšího okolí. Každý rok jsou pořádány závody, které jsou rozděleny podle věkových kategorií. Aby nikoho nediskvalifikovalo datum jeho narození. Protože nejstarší cyklisté jsou už v důchodovém věku.    Pro všechny závodníky Pro letošní závody […]