Věděl to už Maslow

Již americký psycholog Maslow někdy v padesátých letech minulého století ve své známé pyramidě lidských potřeb zařadil hned nad nejširší základnu, tvořenou zejména potřebou stravy, tepla a spánku, druhou nejdůležitější skupinu lidských potřeb, do které mimo jiné zařadil pocit bezpečí a jistoty. Je paradoxní, že vyspělá západní civilizace pod diktátem nejmocnější velmoci světa – […]

Již americký psycholog Maslow někdy v padesátých letech minulého století ve své známé pyramidě lidských potřeb zařadil hned nad nejširší základnu, tvořenou zejména potřebou stravy, tepla a spánku, druhou nejdůležitější skupinu lidských potřeb, do které mimo jiné zařadil pocit bezpečí a jistoty. Je paradoxní, že vyspělá západní civilizace pod diktátem nejmocnější velmoci světa – Spojených států se od jistoty bipolárního světa, tvořeného takzvaným východním blokem – tedy socialistickými, či lidově demokratickými zeměmi pod vedením Sovětského svazu na jedné a kapitalistickými západními evropskými státy, více, či méně demokratickými, sdruženými pod velením USA v NATO na straně druhé, se po pádu „železné opony“ nestala stabilnější, ale právě naopak. Jakmile pominulo hrozící údajné nebezpečí z východu, byla vytvořena nová ohniska “nebezpečí“. Ať už v islámu, nezávislých médiích, nebo nyní v Rusku.

Kde jistota má?

Kde má hledat tedy člověk bezpečí a jistoty ve světě plném lží a propagandy? Jediným pevnějším snad může být astrologie a horoskop na zítra.